SDI

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Przedterminowe wybory wójta gminy Opinogóra Górna

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim
(PDF)Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
Rodzaj komitetu wyborczego Wzory formularzy
komitet wyborczy wyborców

 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. (doc)

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. (doc)

 komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc

 komitet wyborczy partii politycznej

 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc)

 koalicyjny komitet wyborczy

 Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków. (doc)

   


Zgłoszenie kandydata na członka gminnej/miejskiej komisji wyborczej.

     *  Formularz zgłoszenia. (doc)

Zgłoszenie kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

     * Zgłoszenie kandydata na W/B/P. (doc)

     *  Wykaz podpisów poparcia dla kandydata. (doc)

     *  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, (doc)

     *  Oświadczenie lustracyjne (doc)  lub  informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia (doc)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.

     *   Formularz zgłoszenia kandydata do jednej komisji obwodowej. (doc)

     *  Formularz zgłoszenia kandydatów do kilku komisji obwodowych. (doc)

Zaświadczenie dla męża zaufania.

      *  Formularz zaświadczenia. (doc)

Sprawozdania finansowe.

      *  Formularz sprawozdania. (doc)

 

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 6/2016 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPINOGÓRZE GÓRNEJ  z dnia 3 lipca 2016r.

UCHWAŁA NR 6/2016 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPINOGÓRZE GÓRNEJ z dnia 3 lipca 2016r.

Wyniki wyborów I tura:

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Opinogóra Górna

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski