SDI

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy, którego jest kierownikiem. Urząd działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje organów gminy.

 

Adres urzędu:
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Informacja: 23 673 61 10

 

Urząd Gminy składa się z referatów i samodzielnych stanowisk, które wykonują przypisane im zadania.

Poniżej znajduje się wykaz referatów i samodzielnych stanowisk z rozmieszczeniem ich w budynku Urzędu Gminy. 

Zasady funkcjonowania, struktura, zadania wspólne oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych jednostek są określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nadanym w formie zarządzenia wójta.

 

WÓJT GMINY: Piotr Czyżyk Wójt Gminy Opinogóra Górna. , tel.23 673-61-10 wew. 20;

SEKRETARZ GMINY: Beata Golasińska , tel. 23 671-70-24 wew. 21;

SKARBNIK: Ewa Wójcik ,  tel. 23 671-70-60 wew. 124;

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY: Jolanta Grochowska , tel. 23 673-61-10;

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.      Referat Planowania i Finansów:

  • Kierownik referatu – Skarbnik Gminy( Główny księgowy budżetu) – Ewa Wójcik pokój 24
  • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej(prowadzenie księgowości budżetowej Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej) Marianna Tomczak, Barbara Cichowska, pokój 22
  • Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych Elżbieta Machnowska, pokój 19
  • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Joanna Gardzińska, pokój 19
  • Stanowisko ds. księgowości budżetowej. Kasa Katarzyna Miszkurka-Franckiewicz, pokój 21 kasa

2.      Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obsługi gospodarczej urzędu – Anna Maliszewska, pokój 18 - sekretariat

3.      Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy, komisji stałych, samorządów wiejskich oraz działalności gospodarczej – Elżbieta Borowska, pokój 17

4.      Radca prawny – Daniela Nastaszyc, pokój 18

5.      Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .

  • Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i inwestycji –   Alicja Stryczniewicz, pokój 8
  • Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami – Hubert Olszewski, pokój 8
  • Stanowisko pracy ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – Elżbieta Pełka-Karpińska, pokój 6
  • Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych – Paweł Kluczek, pokój 6

 

6.      Stanowisko pracy ds. obronnych oraz ochrony przeciwpożarowej. – Zbigniew Borowski, pokój 16

7.  Woźna – Anna Dunikowska

8.      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Natalia Goździewska, pokój 3

9.  Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, kultury i zdrowia – Danuta Ordak, pokój 2

10.  Stanowisko pracy ds. promocji gminy. Gminne Centrum Informacji – Emil Świszcz, pokój 4 - GCI

11.  Stanowisko pracy ds. drogownictwa. Konserwator – Sławomir Kulaszewski, pokój 16

12.  Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół (Realizacja zadań z zakresu oświaty określonych w Regulaminie Organizacyjnym GZEAS stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/93/97 Rady Gminy w Opinogórze Górnej z dnia 28 luty 1997 roku)
Dyrektor GZEAS - Małgorzata Kołakowska, pokój 7

13.  Główny księgowy – Emila Walędziak , Anna Kowalska, pokój 9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik GOPS Ewa Żórawska, pokój 14

1. Starszy specjalista pracy socjalnej Jolanta Milewska , Marta Frączkowska, Anna Kolos, pokój 13 

1.  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Małgorzata Krejpowicz, pokój 12

2. Główny Księgowy Agnieszka Parypińska, pokój 13

3. Inspektor do spraw postępowań wobec dłużników alimentacyjnychAnna Duczmalewska

4. Opiekunki środowiskowe

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski