SDI

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Statut gminy

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Opinogóra Górna dnia 20 grudnia 2002 roku uchwaliła statut gminy Opinogóra Górna.
 
 

Postanowienia ogólne.

Rozdział II

Gmina.

 

Rozdział III

Jednostki pomocnicze gminy.

 

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Rady Gminy.

 

Rozdział V

Tryb pracy Rady.

 

Rozdział VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VII

Zasady działania klubów radnych.

 

Pełna treść statutu Plik

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski