Rada Gminy

 

 

Wykaz radnych gminy Opinogóra Górna w latach 2014-2018

 1. Jolanta Grochowska - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Robert Goździewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Mirosław Dąbrowski – członek
 4. Krzysztof Piotrowski – członek
 5. Jerzy Wojciech Komorowski – członek
 6. Adam Rzepliński – członek
 7. Rafał Olewniczak – członek
 8. Andrzej Konwerski – członek
 9. Kazimierz Wiśniewski – członek
 10. Aneta Małgorzata Miklaszewska – członek
 11. Robert Miklaszewski – członek
 12. Jerzy Klimkowski – członek
 13. Joanna Krakowska – członek
 14. Adam Piotr Gąsiorowski – członek
 15. Jarosław Czarnecki – członek

 Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1.  Mirosław Dąbrowski
 2. Jolanta Grochowska
 3. Krzysztof Piotrowski
 4. Jerzy Wojciech Komorowski
 5. Adam Rzepliński
 6. Rafał Olewniczak

 

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Konwerski
 2. Kazimierz Wiśniewski
 3. Aneta Małgorzata Miklaszewska

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych

 1. Robert Miklaszewski
 2. Jerzy Klimkowski
 3. Joanna Krakowska
 4. Adam Piotr Gąsiorowski
 5. Robert Goździewski
 6. Jarosław Czarnecki

 

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Opinogóra Górna

 

 

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski