Komunikat
2019.01.09
Autor: Hubert Olszewski

Komunikat

z dnia 07.01.2019 roku  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom o utrzymaniu obiektów budowlanych w takim stanie, by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim: śnieg utrzymujący się na dachach, sople lodu zwisające z budynków itp. nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego i nie spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.