Zwiększenie puli środków na program dotyczący OZE
2018.10.29
Autor: Hubert Olszewski

Zwiększenie puli środków na program dotyczący OZE

Gmina Opinogóra Górna, w partnerstwie z Miastem Ciechanów - liderem oraz gminami Glinojeck i Strzegowo, pozyskała dofinansowanie unijne na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zwiększona została pula środków na program dotyczący OZE. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych łącznie 160 instalacji w 122 gospodarstwach domowych.
Wartość całego projektu wynosi 10 632 198,41 zł, z czego dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Dofinansowanie dla naszej gminy wynosi 1 884 977,- zł, wkład własny gminy (wpłaty zainteresowanych mieszkańców) wynosi – 628 325,- zł.
Dzięki pozyskaniu środków, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła zainstalowane zostaną u mieszkańców, którzy chęć udziału w projekcie zgłosili we wrześniu 2016 r.