Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebel gminny
2018.03.07
Autor: Hubert Olszewski

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebel gminny

W dniach 1–2 marca br. już po raz kolejny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Turniej przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina Opinogóra Górna jest  nieliczną z gmin w powiecie ciechanowskim, która taki turniej organizuje. W dniu 1 marca 2018 r. odbyła się pierwsza tura przeznaczona dla uczniów gimnazjum. Wzięło w niej udział 9 uczestników. Opiekunem grupy był jak zwykle p. Robert Miklaszewski.

Skład jury konkursu przedstawiał się następująco:

Andrzej Chmielewski – przewodniczący

Zbigniew Borowski – sekretarz

Stanisław Leszczyński – członek

Mirosław Laskowski – członek

Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Opinogóra Górna dh Piotr Czyżyk – wiceprezes Z O Gm ZOSP RP. Niezmiennie od lat obowiązuje zasada turnieju: 30 pytań testowych oraz 20 pytań opisowych. Czas na rozwiązanie zadań to 1 godzina. Po weryfikacji prac jury wyłoniło 3 laureatów. Zostali nimi:

1. Konrad Krajewski  – 62 pkt

2. Bartosz Muziński – 59 pkt

3. Dominika Kamińska – 54 pkt

Nagrody wręczali: wójt gminy dh  Piotr Czyżyk, prezes Zarządy Gminnego Związku OSP RP dh Stanisław Leszczyński oraz komendant gminny OSP dh Andrzej Chmielewski.
 

1
Na zdjęciu od lewej: Mirosław Laskowski – kronikarz gminny Związku OSP,  członek  jury, Stanisław Leszczyński Prezes  ZOG ZOSP RP - członek jury, zdobywca I miejsca Konrad Krajewski, Andrzej Chmielewski – komendant gminny OSP – przewodniczący jury, zdobywca II miejsca – Bartosz Muziński,  zdobywczyni III miejsca – Dominika Kamińska oraz Wójt Gminy Opinogóra Górna dh Piotr Czyżyk- Wiceprezes ZOG ZOSP RP

 
2
Zdjęcie ogólne po zakończeniu turnieju

 

2 marca odbyła się druga tura eliminacji gminnych dla szkół podstawowych. Wzięło w niej udział 13 uczniów z trzech szkół podstawowych z naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie oraz Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej. Opiekunami grup byli nauczyciele poszczególnych szkół:

p. Grażyna Bayger – Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej – 6 uczniów

p. Krystyna Prusińska – Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie – 6 uczniów

p. Izabella Łączyńska – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej – 1 uczeń (5 uczniów nie było z uwagi na chorobę).

Po weryfikacji prac jury wyłoniło laureatów turnieju. Zostali nimi:

1.    Bartosz Krębski  – Szkoła Podstawowa im.  św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej – 107 pkt

2.    Antonina Krzykowska – Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie – 101 pkt

3.    Julia Górska – Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie – 96 pkt.

Rywalizację szkół wygrała (decyzją jury -  brano pod uwagę najwyższe oceny przedstawicieli szkół):

1.    Szkoła Podstawowa im.  św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

2.    Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie

3.    Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej.

Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe breloczki. Nagrody wręczali: wójt gminy dh  Piotr Czyżyk, prezes Z O Gm ZOSP RP dh Stanisław Leszczyński oraz komendant gminny OSP dh Andrzej Chmielewski. Ostatnim akcentem turnieju była pamiątkowa fotografia.                                           

W dniu 16 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie, laureaci turnieju gminnego wezmą udział w eliminacjach szczebla powiatowego. Życzymy dalszych sukcesów.


3
Laureaci drugiej tury od lewej: I miejsce Bartosz Krębski, II miejsce Antonina Krzykowska, III miejsce Julia Górska. Drugi rząd: wójt gminy dh Piotr Czyżyk, komendant OSP dh Andrzej Chmielewski, Prezes  dh Stanisław Leszczyński

 
4
Zdjęcie grupowe

Opracowanie: Zbigniew Borowski, foto: Mirosław Laskowski